Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor eenieder die deze website bezoekt. 

 2. Mocht een koper verwijzen naar zijn algemene voorwaarden, dan zullen de voorwaarden van de koper niet van toepassing zijn.
Artikel 2 Verzending en levering

 1. Het Kanocentrum hanteert de verzendkosten zoals vermeld op de informatiepagina. Voor levering buiten Nederland, Duitsland en België geldt een prijs op aanvraag. Gelieve alvorens de bestelling te plaatsen hierover bij ons informeren.

 2. Leveringen worden u overdag aangeboden. Mocht u niet aanwezig zijn, dan zal het pakket nogmaals worden aangeboden. Het verdere verloop zal conform de werkwijze en voorwaarden gaan van de partij welke het verzenden van de bestelling op zich heeft genomen.
Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomt tussen ons en de klant komt tot stand op het moment dat de order schriftelijk is geaccepteerd door ons. Een overeenkomst wordt in ieder geval geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.
Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde artikelen blijven ons eigendom totdat het volledige koopsombedrag is voldaan. Het feit dat het artikel reeds bij de klant is doet hier niet aan af.
Artikel 5 Prijzen

 1. De prijzen van de artikelen op de website zijn exclusief kosten voor vervoer en overige kosten.

 2. Wij behouden ons het recht om i.v.m. het optreden van noodzakelijke kostenfactoren de prijs te wijzigen ten tijde van het plaatsen van de order door de klant.
Artikel 6 Betaalmethoden

 1. Uw online betalingen via onze aangeboden diensten lopen te allen tijden via een veilige Secure Socket Layer verbinding (SSL). SSL is een veiligheidsprotocol waarbij uw data wordt gecodeerd tussen servers. Dit veiligheidsprotocol voorkomt dat derden uw data kunnen lezen. SSL is de wereldwijde standaard voor het beveiligen van online betalingen. 

 2. Het Kanocentrum brengt geen transactiekosten in rekening naar haar klanten. Bij een online bestelling kunt u kiezen uit de volgende betaalopties:

  - iDEAL
  - Bancontact/Mister Cash (BE)
  - SOFORT Banking (DE)
  - Creditcard
  - Bank/Giro overschrijving
Artikel 7 Ruilen en retourneren

 1. Het is mogelijk artikelen te ruilen tot 14 dagen na het ontvangen van de bestelling. U dient hiervoor vooraf contact op te nemen met het Kanocentrum. Ruilzending wordt verstuurd en de verzendkosten worden hiervoor berekend aan de klant. Alle artikelen worden geleverd onder het garantie termijn van één jaar, in geval van gebreken dient u het artikel gefrankeerd te retourneren met vermelding van de klacht en bijsluiting van (kopie) aankoopfactuur. Ongefrankeerde retourzendingen zonder voorafgaand overleg worden niet geaccepteerd. N.B. Speciale voorwaarden zijn bespreekbaar.

 2. Indien het artikel niet voldoet aan uw verwachting kunt u het binnen 14 dagen retour zenden met vermelding van uw wensen en/of bankrekening. Artikelen dienen onbeschadigd en ongebruikt in de originele verpakking voldoende gefrankeerd verzonden te worden.
Artikel 8 Garantiebepalingen

 1. Wij staan in voor de kwaliteit van de artikelen die wij in de verkoop hebben. Helaas kan het buiten onze macht gebeuren dat de artikelen niet voldoen aan de vereisten. Indien er geen garantieverplichtingen door de producent kan doen gelden, kan de klant zijn aanspraken doen jegens ons binnen een termijn van 12 maanden na de aankoopdatum. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de gevolgen van fabricage- en materiaalkosten.

 2. Daarbij zullen wij uitsluitend gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

a. Herstel van het gebrek
b. Vervanging van het artikel
c. Terugbetaling van het ontvangen koopsombedrag

Artikel 9 Schade aan geleverde artikelen

 1. Indien het bestelde artikel of pakket beschadigd is op het moment van ontvangst dient u dit direct bij ons te melden via telefoonnummer 075-6218805. 

 2. Het is mogelijk beschadigde artikelen te ruilen tot 14 dagen na ontvangst van de bestelling. U dient hiervoor vooraf contact op te nemen met het Kanocentrum. 

 3. Bij zichtbare schade aan het pakket en/of artikel bij ontvangst kunt u onze levering direct weigeren. Hierbij dient u schriftelijk (per post/per e-mail) een melding van te maken van de specifieke schade.
Artikel 10 Auteursrecht

 1. Alle onderdelen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Iedere verveelvuldiging en verspreiding zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar van de website is verboden.
Artikel 11 Privacy

 1. Zie hiervoor onze aparte privacy policy.
Artikel 12 Overmacht

 1. Ingeval van overmacht waarbij wij ons niet kunnen voldoen aan onze leveringsplicht, zijn wij gerechtigd de overeenkomt of een gedeelte daarvan te beschouwen als ontbonden.

 2. Er is in ieder sprake van overmacht in o.a. de volgende gevallen: oorlog, onrusten in het land, overstromingen, verhindering van transport, productieproblemen bij de fabrikant, maatregelen door wet- en regelgeving.

 3. Ingeval van overmacht heeft de klant geen mogelijkheid tot het eisen van schadevergoeding.
Artikel 13 Toepasselijk recht

 1. Voor alle handelingen omtrent het gebruik van de website en verkoop via deze website is het Nederlandse recht van toepassing.
Artikel 14 Geschillenbeslechting

 1. Alle geschillen die niet na onderling overleg kunnen worden opgelost zullen worden berecht door de daartoe bevoegde rechterlijke instantie in Nederland.

Kanocentrum Arjan Bloem V.O.F., gevestigd te Wormer, Nederland.

Kanocentrum Arjan Bloem maakt gebruik van cookies om content te personaliseren, om websiteverkeer te analyseren en voor persoonlijke advertentiedoeleinden. Door onze cookies te accepteren, helpt u ons bij het tonen van relevante content aan onze websitebezoekers, waaronder uzelf. Manage cookies